Tender

Схема

title:

stringбагатомовний, обов’язковий переклад назв українською та англійською:uk (title) та en (title_en)

Назва тендера, яка відображається у списках. Можна включити такі елементи:

 • код закупівлі (у системі управління організації-замовника)

 • періодичність закупівлі (щороку, щокварталу, і т.д.)

 • товар, що закуповується

 • інша інформація

description:

string, багатомовний

Детальний опис закупівлі

tenderID:

string, генерується автоматично, лише для читання

Ідентифікатор закупівлі, щоб знайти закупівлю у “паперовій” документації

Ідентифікатор тендера TenderID повинен завжди співпадати з OCID. Його включають,щоб зробити структуру даних більш зручною.

procurementMethodType:
 

string

значення: esco

procuringEntity:
 

ProcuringEntity, обов’язково

Організація, що проводить закупівлю.

OpenContracting Description: Об’єкт, що управляє закупівлею. Він не обов’язково є покупцем,який платить / використовує закуплені елементи.

NBUdiscountRate:
 

float, обов’язково

NBU Discount Rate (що діє на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу) - обов’язкове для заповнення, зміна значення вважається зміною умов. Допустимі значення для ЦБД: від 0 до 0.99 (0 - 99% відповідно), точність вказання - три знаки після коми (00.000).

guarantee:

Guarantee

Забезпечення тендерних пропозицій

items:

список об’єктів Item, обов’язково

Список, який містить елемент, що закуповується.

OpenContracting Description: Товари та послуги, що будуть закуплені, поділені наспискові елементи, де це можливо. Елементи не повинні дублюватись, замістьцього вкажіть кількість 2.

features:

список об’єктів Feature

Властивості закупівлі.

documents:

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Всі документи та додатки, пов’язані із закупівлею.

questions:

Список об’єктів Question

Питання до замовника procuringEntity і відповіді на них.

complaints:

Список об’єктів Complaint

Скарги на умови закупівлі та їх вирішення.

bids:

Список об’єктів Bid

Список усіх пропозицій зроблених під час закупівлі разом ізінформацією про учасників закупівлі, їхні пропозиції та інша кваліфікаційна документація

OpenContracting Description: Список усіх компаній, які подали заявки для участі у закупівлі.

minimalStepPercentage:
 

Value, Float, required.

Minimum step increment of the energy service contract performance indicator during auction that is calculated from participant’s bid. Possible values: from 0.005 to 0.03 (from 0.5% to 3%), with 3-digit precision after comma.

awards:

Список об’єктів Award

Усі кваліфікації (дискваліфікації та переможці).

contracts:

Список об’єктів Contract

enquiryPeriod:

Period, required

Період, коли дозволені питання.

OpenContracting Description: The period during which enquiries may be made.

tenderPeriod:

Period, required

Період, коли подаються пропозиції. Повинна бути вказана хоча б кінцева дата endDate.

Період, коли закупівля відкрита для подачі пропозицій. Кінцева дата -це дата, коли перестають прийматись пропозиції.

qualificationPeriod:
 

Period лише для читання

Цей період включає кваліфікацію та 10-денний період блокування.

Період, коли кваліфікацію можна подати з періодом блокування.

auctionPeriod:

Period лише для читання

Період, коли проводиться аукціон.

auctionUrl:

URL-адреса

Веб-адреса для перегляду аукціону.

awardPeriod:

Period лише для читання

Період, коли відбувається визначення переможця.

OpenContracting Description: Дата або період, коли очікується визначення переможця.

status:

string

active.tendering:
 

Період подання пропозицій та уточнень.

active.pre-qualification:
 Pre qulification period
active.pre-qualification.stand-still:
 

Блокування перед аукціоном.

active.auction:

Період аукціону (аукціон)

active.qualification:
 

Кваліфікація переможця (кваліфікація)

active.awarded:

Період блокування (блокування)

complete:

Завершена закупівля (завершена)

unsuccessful:

Закупівля не відбулась (не відбулась)

cancelled:

Відмінена закупівля (відмінена)

Статус Закупівлі.

lots:

Список об’єктів Lot

Містить всі лоти закупівлі.

qualifications:

Список об’єктів Qualification

Містить всі кваліфікації закупівлі.

cancellations:

Список об’єктів Cancellation

Містить 1 об’єкт зі статусом active на випадок, якщо закупівлю будевідмінено.

Об’єкт Cancellation описує причину скасування закупівлі та надаєвідповідні документи, якщо такі є.

revisions:

Список об’єктів Revision

Зміни властивостей об’єктів Закупівлі

fundingKind:

string, обов’язково

Джерело фінансування. Можливі значення:
 • budget - Budget funding.
 • other - фінансування виключно за рахунок Учасника

Default value: other

yearlyPaymentsPercentageRange:
 

float, обов’язково

Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника, %.Точність вказання відсотка - три знаки після коми. Допустимі значення:

 • від 0.8 до 1 (від 80% до 100% відповідно) у випадку фінансуванняtender:fundingKind:other.

 • від 0 до х, де х може мати значення від 0 до 0.8 (від 0% до х% відповідно),у випадку фінансування tender:fundingKind:budget.

noticePublicationDate:
 

string, Date

Read-only, autogenerated.

Date of tender announcement.

Важливо

Дати закупівлі повинні бути послідовними:

 • Поточний час

 • enquiryPeriod.startDate
 • tenderPeriod.startDate
 • enquiryPeriod.endDate
 • tenderPeriod.endDate