Bid

Схема

tenderers:

Список об’єктів Organization

date:

string, Date, генерується автоматично

id:

uid, генерується автоматично

status:

string

Можливі значення:

 • draft
 • pending
 • active
 • invalid
 • invalid.pre-qualification
 • deleted
value:

Value, обов’язково

subcontractingDetails:
 

string

При поданні пропозиції учасник може додати інформацію про субпідрядника,заповнивши текстове поле довільної довжини.

selfEligible:

true/false, обов’язково

Підтверджує відповідність критеріям прийнятності, встановлених замовникомв тендерній документації.

selfQualified:

true/false, обов’язково

Підтверджує відсутність підстав для відмови від участі відповідно достатті 17 Закону України “Про державні закупівлі”.

parameters:

Список об’єктів Parameter

lotValues:

Список об’єктів LotValue

participationUrl:
 

URL-адреса

Веб-адреса для участі в аукціоні.

Є декілька envelopes- контейнерів з документами, що регулюють часвідкриття даних:

documents:

Список об’єктів ConfidentialDocument. Цей конверт повинен містититільки технічну частину пропозиції (technicalSpecifications таqualificationDocuments`). Розкривається на прекваліфікації.

financialDocuments:
 

Список об’єктів ConfidentialDocument. Цей конверт може містити фінансову частину пропозиції (commercialProposal та billOfQuantity). Розкривається на посткваліфікації.

eligibilityDocuments:
 

Список об’єктів ConfidentialDocument. Цей конверт може міститикваліфікаційні документи (eligibilityDocuments). Розкривається на пре-кваліфікації.

qualificationDocuments:
 

Список об’єктів ConfidentialDocument. Цей конверт розкривається на посткваліфікації.

Parameter

Схема

code:

string, обов’язковий

Код критерію.

value:

float, обов’язково

Значення критерію.

LotValue

Схема

value:

Value, обов’язково

relatedLot:

string

ID пов’язаного Lot.

subcontractingDetails:
 

string

При поданні пропозиції учасник може додати інформацію про субпідрядника,заповнивши текстове поле довільної довжини.

date:

string, Date, генерується автоматично

participationUrl:
 

URL-адреса

Веб-адреса для участі в аукціоні.

Схема роботи

digraph G {
  A [ label="pending*" ]
  B [ label="active"]
  C [ label="cancelled"]
  D [ label="unsuccessful"]
  E [ label="deleted"]
  F [ label="invalid"]
   A -> B [dir="both"];
   A -> C;
   A -> D [dir="both"];
   A -> E;
   A -> F [dir="both"];
   B -> C;
   D -> C;
   E -> C;
   F -> C;
   F -> E;
}

* позначає початковий стан