Complaint

Схема

id:

uid, генерується автоматично

author:

Organization, обов’язково

Організація, яка подає скаргу (contactPoint - людина, identification - організація, яку ця людина представляє)

title:

string, обов’язковий

Заголовок скарги.

description:

Опис запитання.

date:

string, Date, генерується автоматично

Дата подання.

dateSubmitted:

string, Date, генерується автоматично

Дата, коли вимога була подана.

dateAnswered:

string, Date, генерується автоматично

Дата, коли замовник відповів на вимогу.

dateEscalated:

string, Date, генерується автоматично

Дата ескалації (перетворення вимоги на скаргу).

dateDecision:

string, Date, генерується автоматично

День прийняття рішення по вимозі.

dateCanceled:

string, Date, генерується автоматично

Дата відхилення.

status:

string

Можливі значення:

 • draft
 • вимога

 • answered
 • pending
 • invalid
 • declined
 • resolved
 • cancelled
 • accepted
type:

string

Можливі значення типу:

 • вимога

 • скарга

resolution:

string

Рішення замовника.

resolutionType:

string

Можливі значення типу вирішення:

 • invalid
 • declined
 • resolved
satisfied:

bool

Вимога задовільнена?

decision:

string

Рішення органу оскарження.

cancellationReason:
 

string

Причини відхилення.

documents:

Список об’єктів Document

relatedLot:

string

ID пов’язаного

tendererAction:

string

Дія учасника.

tendererActionDate:
 

string, Date, генерується автоматично

Дата дії учасника.

acceptance:

bool

Вимога задовільнена?

rejectReason:

string

Можливі значення причини відхилення:

 • law
 • payment
 • fixed
rejectReasonDescription:
 

string

Опис причин відхилення.

reviewDate:

string, Date, генерується автоматично

Дата розгляду.

reviewPlace:

string

Місце розгляду.