Lot

Схема

id:

string, генерується автоматично

title:

string, багатомовний

Назва лота закупівлі.

description:

string, багатомовний

Детальний опис лота закупівлі.

guarantee:

Guarantee

Забезпечення тендерної пропозиції

minimalStepPercentage:
 

float, обов’язковий

Мінімальний крок підвищення показника ефективності енергосервісногодоговору під час аукціону, %. (розраховується від пропозиції учасника).Допустимі значення для ЦБД: від 0.005 до 0.03 (0.5% до 3%).Точність вказання відсотка - три знаки після коми.

auctionPeriod:

Period, лише для читання

Період проведення аукціону.

auctionUrl:

URL-адреса

Веб-адреса для перегляду аукціону.

status:

string

active:

Активний лот закупівлі

unsuccessful:

Неуспішний лот закупівлі

complete:

Завершений лот закупівлі

cancelled:

Відмінений лот закупівлі

Статус лота.

fundingKind:

string, обов’язковий

Lot funding source:
 

Можливі значення:

 • budget - Budget funding.
 • other - Supplier funding.

Значення за замовчуванням: other

yearlyPaymentsPercentageRange:
 

float, обов’язковий

Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника, %.Точність вказання відсотка - три знаки після коми.

Можливі значення:

 • from 0.8 to 1 (from 80% to 100% respectively) if lot:fundingKind:other.

 • from 0 to 0.8 (from 0% to 80% respectively) if lot:fundingKind:budget.

  Точність вказання - 3 знаки після коми.

Схема роботи

digraph G {
  A [ label="active*" ]
  B [ label="complete"]
  C [ label="cancelled"]
  D [ label="unsuccessful"]
   A -> B;
   A -> C;
   A -> D;
}

* позначає початковий стан