Item

Схема

id:

string, генерується автоматично

description:

string, багатомовний, обов’язковий

OpenContracting Description: Опис товарів та послуг, які повинні бути надані.

classification:

Classification

OpenContracting Description: Початкова класифікація елемента. Дивіться уitemClassificationScheme, щоб визначити бажані списки класифікації,включно з CPV та GSIN.

Класифікація classification.scheme обов’язково повинна бути CPV.`classification.id` повинно бути дійсним CPV кодом.

additionalClassifications:
 

Список об’єктів Classification

OpenContracting Description: Масив додаткових класифікацій для елемента. Дивіться усписок кодів itemClassificationScheme, щоб використати поширені варіантив OCDS. Також можна використовувати для представлення кодів з внутрішньоїсхеми класифікації.

Обов’язково мати хоча б один елемент з ДКПП у стрічці scheme.

unit:

Unit

OpenContracting Description: Опис одиниці виміру товару, наприклад, години, кілограми.Складається з назви одиниці та значення однієї одиниці.

deliveryAddress:
 

Address, не обов’язково

Адреса місця, куди елемент повинен бути доставлений.

deliveryLocation:
 

словник

Географічні координати місця доставки. Складається з таких компонентів:

latitude:

string, обов’язковий

longitude:

string, обов’язковий

elevation:

string, не обов’язково, переважно не використовується

deliveryLocation зазвичай має вищий пріоритет ніж deliveryAddress,якщо вони обидва вказані.

relatedLot:

string

ID пов’язаного Lot.

Classification

Схема

scheme:

string

OpenContracting Description: Класифікація повинна бути взята з існуючої схеми або спискукодів. Це поле використовується, щоб вказати схему/список кодів, з яких будебратись класифікація. Для класифікацій лінійних елементів це значення повиннопредставляти відому Схему Класифікації Елементів, де це можливо.

id:

string

OpenContracting Description: Код класифікації взятий з вибраної схеми.

description:

string

OpenContracting Description: Текстовий опис або назва коду.

uri:

uri

OpenContracting Description: URI для ідентифікації коду. Якщо індивідуальні URI недоступні для елементів у схемі ідентифікації це значення треба залишити пустим.

Unit

Схема

code:

string, обов’язковий

Код одиниці в UN/CEFACT Recommendation 20.

name:

string

Назва одиниці