Award

Схема

id:

string, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Ідентифікатор цього рішення.

bid_id:

string, генерується автоматично, лише для читання

ID пропозиції, що виграла закупівлю

title:

string, багатомовний

OpenContracting Description: Назва рішення.

description:

string, багатомовний

OpenContracting Description: Опис рішення.

eligible:

bool

Підтверджує відповідність критеріям прийнятності, встановлених замовником втендерній документації.

qualified:

bool

Підтверджує відсутність підстав для відмови від участі відповідно достатті 17 Закону України “Про державні закупівлі”.

status:

string

OpenContracting Description: Поточний статус рішення, взятий зі списку кодів awardStatus.

Можливі значення:

 • pending - переможець розглядається кваліфікаційною комісією

 • unsuccessful - кваліфікаційна комісія відмовила переможцю

 • active - закупівлю виграв учасник з пропозицією bid_id

 • cancelled - орган, що розглядає скарги, відмінив результати закупівлі

date:

string, Date, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Дата рішення про підписання договору.

value:

Список об’єктів Value, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Загальна вартість згідно цього рішення.

suppliers:

Список об’єктів Organization, генерується автоматично, лишедля читання

OpenContracting Description: Постачальники, що були визнані переможцями згідно цього рішення.

items:

Список об’єктів Item, генерується автоматично, лише длячитання

OpenContracting Description: Товари та послуги, що розглядались цим рішенням, поділені наокремі рядки, де це можливо. Елементи не повинні бути продубльовані, а повиннімати вказану кількість.

documents:

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Усі документи та додатки пов’язані з рішенням, включноз будь-якими повідомленнями.

complaints:

Список об’єктів Complaint

complaintPeriod:
 

Period

Період часу, під час якого можна подавати скарги.

lotID:

string

ID пов’язаного Lot.

Схема роботи

digraph G {
  A [ label="pending*" ]
  B [ label="active"]
  C [ label="cancelled"]
  D [ label="unsuccessful"]
   A -> B;
   A -> D;
   B -> C;
   D -> C;
}

* позначає початковий стан